Partnerzy

Podsumowanie roku…

DZIĘKUJEMY UCZESTNIKOM, ZLECENIODAWCOM I OSOBOM PRYWATNYM KORZYSTAJĄCYM Z NASZYCH USŁUG i DZIAŁAŃ!

Rok 2018 zdominował i niech dominuje nadal: projekt „Centrum Pomocy…” na rzecz opiekunów i osób niesamodzielnych, w ramach którego realizowane są działania:

– szkolenia wyjazdowe dla opiekunów osób niesamodzielnych

– terapia dla osób niesamodzielnych – w formie krótkookresowych pobytów i podczas szkoleń wyjazdowych

– indywidualne konsultacje psychologiczne

(bezcenna kadra czyni bezcenną pracę)

W 2018 roku były realizowane także:

– szkolenia komercyjne – TRKS – I i II – dla grup otwartych i zorganizowanej grupy ŚDS + ZOW

– warsztaty dla młodzieży, rozwijające kompetencje społeczne, kreatywność, efektywność nauki dla młodzieży z OHP i MOW (świetna ekipa kadrowa)

– warsztaty aktywizujące dla osób bezrobotnych

Ten rok to też bardzo interesująca:

– Konferencja dotycząca Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Wciąż, też, nadal PROiZ to:

– badania psychologiczne

– doradztwo zawodowe

– poradnictwo psychologiczne

2018 rok – to przede wszystkim osoby, na rzecz których działamy – osoby niesamodzielne, niepełnosprawne i ich opiekunowie, młodzież z mniejszymi lub dużymi problemami, osoby bezrobotne. Dzielimy się też wiedzą i doświadczeniem z osobami, które chcą/pracują w tzw „sferze społecznej” poprzez organizowane szkolenia.

2018 to także osoby badane w pracowni psychotechnicznej – kierowcy zawodowi, osoby kierujące samochodem służbowym, strażacy kierujący pojazdem uprzywilejowanym

DZIĘKUJEMY UCZESTNIKOM, ZLECENIODAWCOM I OSOBOM PRYWATNYM KORZYSTAJĄCYM Z NASZYCH USŁUG!