Metody doradcze skoncentrowane na rozwiązaniach

Liczba dni szkolenia: 1 dzień
Godziny zajęć: 09.00-16.00

Informacje ogólne:

Szkolenie ma na celu wspomóc uczestników w podniesieniu poziomu efektywności prowadzonych rozmów z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Jest poświęcone poznaniu i opanowaniu głównych metod typowych dla pracy skoncentrowanej na rozwiązaniach. Zajęcia mają charakter warsztatowy, zakładają ćwiczenie nowych umiejętności aby później móc przenieść je na grunt pracy zawodowej.

Korzyści:

Uczestnicy poznają metody wspierające motywację klienta, poszerzające jego perspektywę postrzegania sytuacji , wydobywające jego potencjał. Dzięki szkoleniu wzrośnie świadomość znaczenia zamiany rozkazów na pytania, uczestnicy nauczą się odróżniać pytania osłabiające motywację klientów od pytań, które motywacji dodają. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią współpracę z klientami i zwiększą jej efektywność.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest kierowane do osób pracujących z bezrobotnymi i poszukującymi pracy mających bezpośrednie kontakty z klientami instytucji, w których pracują. Szczególnie polecane jest osobom zatrudnionym w urzędach pracy, instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych lub innych instytucjach wspierających bezrobotnych. Przeznaczone jest dla osób już zajmujących się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy a także dla studentów, którzy w przyszłości planują taką pracę.

Program:

Moduł 1. Rozpoznawanie indywidualności klienta i formułowanie celów zawodowych, które ją uwzględniają.

Moduł 2. Jak wydobywać i wzmacniać w ludziach to, co najlepsze czyli jak wykorzystywać istniejące zasoby osób bezrobotnych.

Moduł 3. Jak szanować, rozumieć i poszerzać perspektywę klienta z uznaniem go za eksperta od własnego życia.

Moduł 4. Podstawowe umiejętności i techniki pomocne w pracy z osobami z problemem poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.

Moduł 5: Praca nad realnymi celami i realną zmianą. Metody pracy dotyczące wprowadzania zmian.