Wywiad behawioralny – najważniejsze narzędzie selekcyjne

Liczba dni szkolenia: 1 dzień
Godziny zajęć: 09.00-16.00

Informacje ogólne:

Szkolenie przygotowuje do wykorzystania wywiadu behawioralnego w procesie rekrutacji i selekcji. Ma charakter warsztatowy dzięki czemu osoby biorące w nim udział będą mogły przećwiczyć nowe umiejętności.

Korzyści:

Podniesienie poziomu efektywności prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych,  wybór najwłaściwszych osób na dane stanowisko i minimalizowanie błędnych ocen w procesie rekrutacji i selekcji. Szkolenie w praktyczny sposób uczy jak przygotować i przeprowadzić rozmowę na bazie wywiadu behawioralnego. Dzięki warsztatowemu charakterowi szkolenia uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykorzystania metody w pracy.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP odpowiedzialni za rekrutację i selekcję pracowników oraz osoby przygotowujące się do pracy w branży HR. Szkolnie polecane szczególnie pracownikom agancji pośrednictwa pracy, pracownikom Działów Personalnych, kierownikom, managerom, specjalistom ds. kadr biorącym udział w rekrutacji i selekcji oraz studentom, którzy planują pracę w branży HR.

Program:

Moduł 1. Tworzenie profilu kompetencyjnego kandydata
a) analiza stanowiska pracy i oczekiwań zleceniodawcy
b) definiowanie kompetencji
c) określenie skali behawioralnej kompetencji

Moduł 2. Prowadzenie wywiadu behawioralnego
a) korzystanie z modelu STAR
b)prawidłowa struktura wywiadu

Moduł 3. Opracowywanie testu oceny sytuacji (SJT)
a) najważniejsze aspekty w tworzeniu SJT
b) sposoby przygotowania SJT

Moduł 4. Pisanie raportu dla zleceniodawcy