HR-owiec jako trener

Liczba dni szkolenia: 1 dzień

Godziny zajęć: 09.00-16.00
 

Informacje ogólne:

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w zasadniczą wiedzę i umiejętności trenerskie oraz poznanie gier i ćwiczeń do samodzielnego wykorzystania. Zajęcia mają charakter warsztatowy i bazują na nauce poprzez praktykę.

Korzyści:

Uczestnicy zostaną przygotowani do samodzielnego projektowania szkolenia z wykorzystaniem cyklu Kolba i etapów rozwoju grupy – tak, aby zmaksymalizować własnych efektywność własnych szkoleń/warsztatów. Ponadto poznają aktywizujące gry i ćwiczenia z zakresu kompetencji miękkich, które można wykorzystać we własnej pracy.

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy przedsiębiorstw z sektora MŚP odpowiedzialni za rozwój pracowników, początkujacy trenerzy biznesu oraz osoby przygotowujące się do pracy w branży HR. Szkolnie polecane szczególnie pracownikom Działów Personalnych, kierownikom, managerom, którzy w ramach swojej pracy prowadzą szkolenia a także studentom planującym pracę związaną z prowadzeniem szkoleń.

 

Program:

Moduł 1. Projektowanie szkoleń
a) identyfikacja potrzeb szkoleniowych
b) ustalanie celów
c) wybór metod, narzędzi i technik
d) sprawdzanie efektywności szkoleń


Moduł 2. Uczenie się osób dorosłych

a) model uczenia się wg Kolba
b) fazy rozwoju grupy
c) konstruowanie modułów szkoleniowych w oparciu o cykl Kolba
d) tworzenie instrukcji wprowadzających i omawianie gier/ćwiczeń


Moduł 3. Gry i ćwiczenia aktywizujące

a) budowanie zespołu
b) komunikacja interpersonalna
c) współpraca grupowa
d) rozwiązywanie konfliktów
e) negocjacje