Kreatywne i efektywne godziny wychowawcze

Liczba dni szkolenia: 1 dzień
Godziny zajęć: 09.00-16.00

Informacje ogólne:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają narzędzia, które będą mogli wykorzystać do pracy wychowawczej na lekcjach z uczniami. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy co pozwoli na osobiste doświadczenie poznanych technik.

Korzyści:

Przedstawione metody pozwolą na głębsze poznanie ucznia, budowanie zgranego zespołu, rozwiązywanie konfliktów w klasie oraz sposoby radzenia sobie z napięciami u uczniów. Ich stosowanie wzmocni relacje na linii wychowawca – uczeń a także między uczniami. Tym samym wzrośnie efektywność oddziaływań wychowawczych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, w tym – wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i innych osób, które chcą poszerzyć swój warsztat w aktywnej pracy z młodzieżą. mają kontakt z uczniami. Szkolenie dedykowane jest również studentom , którzy w przyszłości planują pracę w Oświacie.

Program:

Moduł 1. Kim jest mój uczeń?
Moduł 2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u ucznia.
Moduł 3. Budowanie zgranego zespołu.
Moduł 4. Rozwiązywanie konfliktów w klasie.
Moduł 5. Sposoby radzenia sobie z napięciami wewnętrznymi u uczniów.