Opisy zmian ustawy o promocji zatrudniania

Profil pomocy I – pośrednictwo pracy, (szkolenia, zwrot kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia na warunkach określonych w ustawie, środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, bony dla bezrobotnych…