Fundusze Europejskie 2014-2020

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Obecnie trwają negocjacje krajowych i…

Projekty POKL

Aktualności Programów Operacyjnych Kapitału Ludzkiego w województwie opolskim.  http://www.pokl.opole.pl/7/1/aktualnosci.html