Badania pracowników kierujących pojazdem slużbowym kat B

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przedstawia przepisy prawne dotyczące badań psychotechnicznych pracowników, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują samochodem. Jak wyjaśnia WOMP „Kierowanie pojazdem jest czynnością wymagającą od wykonującej osoby pełnej sprawności psychoruchowej,…