Szkolenie dla kadry pedagogicznej

Bierzemy udział w realizacji projektu unijnego dla nauczycieli – Menadżer Warsztatów Efektywnej Nauki. Rozpoczynamy – grą szkoleniową „30 karatów”, która pozwala na doświadczenie procesu uczenia się i przechodzenia od nieświadomej kompetencji, przez…