Od szkolenia – do zatrudnienia

Jako Partner, wraz z firmą Masterlang przystępujemy do realizacji Projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia – wsparcie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo z województwa opolskiego”, realizowanego w ramach…