Trener rozwoju kompetencji społecznych - kurs I°

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:

PESEL I MIEJSCE URODZENIA:

ADRES ZAMIESZKANIA:

TELEFON I E-MAIL:

MIEJSCE PRACY I ZAWÓD WYKONYWANY / ROK I KIERUNEK STUDIÓW:

DANE DO FAKTURY:

PRZYSŁUGUJĄCE ZNIŻKI:

TWOJE OCZEKIWANIA WOBEC SZKOLENIA:

SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ(EŚ) SIĘ O SZKOLENIU (JEŻELI Z INTERNETU TO Z JAKIEGO PORTALU)?:


 

Złożenie formularza jest równoznaczne z tym, że warunki regulaminu zostały zaakceptowane
i stanowi zawarcie umowy z Organizatorem.

Regulamin szkoleń