Gry i inne metody aktywizujące –
rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności

Liczba dni szkolenia: 1 dzień
Godziny zajęć: 09.00-16.00

Informacje ogólne:

Szkolenie ma na celu poznanie i doświadczenie gier i ćwiczeń , które służą rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności u uczniów w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Idea gier jest bliska środowisku młodzieży, angażuje ich i mobilizuje do samodzielnego wyciągania wniosków. Dodatkowe ćwiczenia utrwalające wzmacniają pożądaną postawę.

Korzyści:

Uczestnicy zostaną wyposażeni w konkretne narzędzia, które będą mogli samodzielnie zastosować w swojej pracy z uczniami. Poznają gry i ćwiczenia, które opierają się na rolach, zasadach i wykorzystują ogólnodostępne materiały. Zajęcia będą również inspiracją do samodzielnego tworzenia gier – pod kątem własnych potrzeb.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedsiębiorczości, doradców zawodowych, wychowawców klas a także psychologów i pedagogów prowadzących grupowe zajęcia rozwojowe. Polecane również studentom, którzy planują pracę z młodzieżą w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Program:

Moduł 1. Wykorzystanie modelu Kolba w przygotowaniu zajęć

Moduł 2. Przeprowadzanie gier i ćwiczeń
a) konstruowanie gier
b) przedstawianie instrukcji wprowadzających
c) zasady omawiania gier i ćwiczeń
d) wprowadzanie teorii
e) rola ćwiczeń utrwalających

Moduł 3. Gry i ćwiczenia rozwijające przedsiębiorczość i innowacyjność
a) twórcze myślenie
b) negocjacje
c) zasady rynkowe
d) myślenie ekonomiczne