Informacja zwrotna w pracy zawodowej czyli jak bezpiecznie rozwijać siebie i innych

Liczba dni szkolenia: 1 dzień
Godziny zajęć: 09.00-16.00

Informacje ogólne:

Szkolenie ma na celu ma na celu nabycie umiejętności wykorzystywania informacji zwrotnej – tak, aby była konstruktywna i rozwijająca. Szkolenie ma charakter warsztatowy i ukierunkowane jest na praktyczne nabywanie umiejętności.

Korzyści:

Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności związanych z udzielaniem informacji zwrotnych – zarówno w codziennej pracy, jak i podczas ocen okresowych. Uświadomią sobie rozwijajacy wpływ informacji – zarówno w kontekście jej przekazywania jak i odbioru.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacji za rozwój i efektywność pracowników. Polecane m.in. szefom zespołów, kierownikom, koordynatorom, którzy na co dzień udzielają informacji na temat pracy podwładnych. Adresowane jest również do pracowników działów personalnych i osób biorących udział w ocenach okresowych.

Program:

Moduł 1. Czym jest, czemu służy i kiedy stosujemy informację zwrotną ?

Moduł 2. Rozpoznanie własnych sposobów udzielania informacji zwrotnej

Moduł 3. Identyfikacja czynników budujących i niszczących informację zwrotną.

Moduł 4. Konstruowanie informacji zwrotnej
–  główne zasady
–  metoda: SPINKA
– metoda: „na kanapkę”
– prowadzenie rozmów oceniających

Moduł 5. Przyjmowanie informacji zwrotnej

Moduł 6. Trening umiejętności – wykorzystanie nowej wiedzy w praktyce