Mapowanie kompetencji pracownika

Liczba dni szkolenia: 2 dni
Godziny zajęć: 09.00-16.00

Informacje ogólne:

Szkolenie ma na celu w praktyczny sposób przybliżyć uczestnikom metodę opracowywania mapy kompetencji pracownika i wskazać jej zastosowanie dla rozwoju przewagi konkurencyjności firmy.

Korzyści:

W czasie zajęć osoby poznają metodykę przeprowadzenia procesu mapowania, nauczą się samodzielnego przeprowadzania i wykorzystania mapowania kompetencji w firmie. Jej zastosowanie w pracy przyczyni się do rozwoju konkurencyjności firmy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacji za rozwój i efektywność pracowników a także osób, które planują przygotować się do pełnienia takiej roli w przyszłości. Polecane m.in. szefom zespołów zaangażowanych w rekrutację i ocenę pracowników, kierownikom dokonującym ocen okresowych, pracownikom działów personalnych oraz studentom, którzy planują pracę w branży HR.

Program:

Moduł 1. Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez:
a) poprawę efektywności pracy
b) rozwój kompetencji pracowników
c) budowanie pozytywnego wizerunku firmy

Moduł 2. Kluczowe zagadnienie dla mapowania kompetencji

a) różnica między kompetencjami, a umiejętnościami
b) wymiarowanie i opisywanie kompetencji
c) podział kompetencji na uniwersalne i charakterystyczne dla stanowiska
d) co to jest mapa kompetencji?
e) kto powinien być zaangażowany w tworzenie map kompetencji?
f) mapowanie kompetencji jako projektu

Moduł 3. Tworzenie mapy kompetencji
a) przeprowadzenie audytu stanowiska pracy
b) definiowanie i skalowanie kompetencji na wybranych przykładach
c) planowanie działań rozwojowych

Moduł 4. Mapa kompetencji w praktyce
a) prowadzenie rozmowy oceniającej
b) wyznaczanie celów
c) rekrutacja i selekcja