NEET-si – od zrozumienia do rozpoczęcia procesu zmiany

Liczba dni szkolenia: 1 dzień
Godziny zajęć: 09.00-16.00

Informacje ogólne:

Szkolenie ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi możliwych do wykorzystania w pracy z bezrobotnymi z grupy NEET („not in employment, education or training”, czyli nie uczy się, nie pracuje, nie przygotowuje do zawodu ) . Praca z tą grupą wymaga wyjścia poza standardowe metody pracy doradczej.

Korzyści:

W trakcie zajęć uczestnicy poznają techniki pozwalające na skuteczne wsparcie Klientów w kluczowych obszarach: budowaniu adekwatnej samooceny, zwiększeniu skuteczności działania, motywacji do wprowadzania zmian oraz optymalnym wykorzystaniu czasu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z bezrobotnymi należącymi do grupy NEET. Polecane jest w szczególności doradcom klienta, doradcom zawodowym, pośrednikom pracy, trenerom pracy, pracownikom socjalnym, asystentom rodziny, pracownikom stowarzyszeń działających na rzecz osób młodych, bezrobotnych. Szkolenie adresowane jest także do studentów i osób, które zamierzają podjąć taką pracę w przyszłości.

Program:

Moduł 1. Budowanie poczucia własnej wartości

a) Znaczenie identyfikacji zasobów Klienta

b) Techniki wspierające Klienta w uświadomieniu sobie posiadanych zasobów

Moduł 2. Zwiększenie skuteczności działania

a) Atrybucja poczucia kontroli

b) Kształtowanie postawy proaktywnej

Moduł 3. Zapoczątkowanie procesu zmiany

a) Transteoretyczny model zmiany

b) Motywowanie do rozpoczęcia procesu zmiany w praktyce

Moduł 4. Optymalizacja czasu Klientów

a) Analiza tendencji Klienta do prokrastynacji

b) Tworzenie planu optymalnego wykorzystania czasu