Cennik

Ceny zawierają przeprowadzenie testu, jego obliczenie, interpretację oraz wydanie na jego podstawie opinii.

Osobowość i jej różne wymiary

NEO-FFI – Inwentarz osobowości NEO-FFI – 80 zł brutto

NEO-PI-R – Inwentarz osobowości NEO-PI-R. – 120 zł brutto

IVE – Kwestionariusz impulsywności- 70 zł brutto

CwP- Człowiek w pracy – 70 zł brutto

Inteligencja ( IQ)  i inteligencja emocjonalna

TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – 120 zł

WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – 150 zł

INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej – 60 zł

Stres

CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych – 90 zł

Predyspozycje i wartości zawodowe

JOB-6 – Kwestionariusz Preferencji Zawodowych – 50 zł brutto

WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji – 120 zł brutto

Kotwice kariery – 60 zł

MŁOKOZ – Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – 120 zł

Sprawność psychomotoryczna

Miernik czasu reakcji – 30 zł brutto

Aparat Piórkowskiego – 30 zł brutto

Aparat Krzyżowy – 30 zł brutto

Tablice Poppelreutera – 30 zł brutto

Ceny sesji doradczej dla osób prywatnych

Pierwsze spotkanie ( 1, 5 godziny ) – 130 zł brutto

Każda następna wizyta ( 50 min. ) – 90 zł brutto

Ceny sesji coachingowych dla osób prywatnych

Spotkanie wstępne ( ok. 50 min ) – bezpłatnie

Sesja coachingowa ( ok. 50 min ) – 90 zł brutto

Sesja telefoniczna lub przez skype – ( ok. 50 min ) – 70 zł brutto

Minimalna ilość sesji – 7.

 

Polecamy pakiety diagnostyczno-doradcze