Pakiety diagnostyczno-doradcze

Pakiet 1: podstawowy, diagnostyczny

 • Wywiad
 • Testy predyspozycji zawodowych opartych na kompetencjach wyróżnionych przez Hollanda ( JOB 6 + WKP )

 • Test osobowości – NEO-FFI oparty na wymiarach Wielkiej Piątki

 • Test inteligencji – Matryce Ravena, bada tzw. inteligencję skrystalizowaną

Czas trwania: spotkanie badawcze – ok.2 godzin, spotkanie podsumowujące – ok. 30 min.

Dla kogo: osoby powyżej 16 r.ż

Cena: 250 zł brutto obejmująca : spotkanie badawcze, przygotowanie opinii psychologiczno-zawodowej, spotkanie podsumowujące – omówienie wyników.

Łączna wartość pojedynczych testów – 370 zł brutto

Pakiet 2: rozbudowany, diagnostyczny

 • Wywiad
 • Testy predyspozycji zawodowych opartych na kompetencjach wyróżnionych przez Hollanda ( JOB 6 + WKP )

 • Test wartości zawodowych – Kotwice Kariery

 • Test osobowości – NEO-PI-R oparty na wymiarach Wielkiej Piątki ( rozbudowana wersja testu NEO-FFI )

 • CwP- Człowiek w pracy

 • INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

 • Test inteligencji Wechslera, bada różne wymiary składające się na iloraz IQ

Czas trwania: spotkania badawcze łącznie- ok.4 godzin, spotkanie podsumowujące – ok. 40 min.

Dla kogo: osoby powyżej 17 r.ż

Cena: 420 zł brutto obejmująca : 2 spotkanie badawcze ( po 2 godz ), przygotowanie opinii psychologiczno-zawodowej, spotkanie podsumowujące – omówienie wyników.

Łączna wartość pojedynczych testów – 630 zł brutto

Pakiet 3: diagnostyczno-doradczy

 • Wywiad, ustalenie potrzeb

 • Testy predyspozycji zawodowych opartych na kompetencjach wyróżnionych przez Hollanda ( JOB 6 + WKP )

 • Test osobowości – NEO-PI-R oparty na wymiarach Wielkiej Piątki ( rozbudowana wersja testu NEO-FFI )

 • 2 dodatkowe testy – wybrane wg potrzeb

 • 3 spotkania doradcze z wykorzystaniem metod coachingowych ( przykładowa tematyka: ustalenie kierunku kształcenia, zmiana pracy/zawodu, zredagowanie dokumentów aplikacyjnych, i metody poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej )

Czas trwania: spotkanie wstępne, badawcze – 2 godziny, spotkanie doradcze – 50 minut

Dla kogo: osoby powyżej 17 r.ż

Cena: 490 zł brutto obejmująca : spotkanie badawcze, przygotowanie opinii psychologiczno-zawodowej, 3 spotkania doradcze. Każde kolejne spotkanie – 60 zł brutto

Przybliżona łączna wartość pojedynczych testów i doradztwa – 730 zł brutto

Pakiet 4: diagnostyczno-doradczy – tylko dla młodzieży

 • Wywiad

 • MŁOKOZ – Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

 • JOB – 6 – test predyspozycji zawodowych

 • 3 spotkania doradcze skoncentrowane na analizie potencjału, możliwości rozwoju wybranych kompetencji, ofertcie edukacyjnej, wymaganiach rekrutacyjnych do potencjalnych szkół .

Czas trwania: spotkanie wstępne, badawcze – 1,5 godziny, spotkanie doradcze – 50 minut

Dla kogo: uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Cena: 295 zł brutto obejmująca : spotkanie badawcze, przygotowanie opinii nt predyspozycji zawodowych, 3 spotkania doradcze. Każde kolejne spotkanie – 60 zł brutto

Przybliżona łączna wartość pojedynczych testów i doradztwa – 440 zł brutto