Cennik

Grupa I – badani, których dotyczy Ustawa o transporcie drogowym oraz Ustawa o kierujących pojazdami

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150,00 zł brutto.

 • Badania psychologiczne kierowców: zawodowych / taxi
 • Badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Badania psychologiczne kierowców przewożących osoby pojazdem kategorii B
 • Badania psychologiczne instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Badania psychologiczne osób, które utraciły prawo jazdy

Grupa II – badani, których dotyczy Ustawa o służbie medycyny pracy

 • Badania psychologiczne kierowców sam. służbowych kat. B: 80,00 brutto *
  ( wraz z badaniem widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie )
 • Badania wysokościowe: 80,00 zł brutto *
 • Badania psychologiczne operatorów/elektromonterów: 80,00 zł brutto*

*PRZY WIĘKSZEJ ILOŚCI BADANYCH – CENA DO NEGOCJACJI!

Grupa III – konsultacje

 • Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie : 30,00 zł brutto
 • Badanie widzenia stereoskopowego ( ocena głębi i odległości ): 30,00 zł brutto
 • Łączne badanie widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie i widzenia stereoskopowego: 50,00 zł brutto
 • Inne konsultacje ( np. badanie osobowości, ocena funkcji poznawczych ) – cena do uzgodnienia

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT.