Etapy procesu

Etapy procesu

1 Etap – spotkanie wstępne. Podczas spotkania ustalane są podstawowe czynności związane z poznaniem metod coachingowych, tematyki coachingu oraz coacha. Dzięki temu, decyzja o tym, czy coaching jest dla Ciebie i czy na pewno chce się pracować z danym coachem jest optymalna.

2 Etap – ustalanie celu. Ten etap określa to , co chcesz osiągnąć w swoim życiu – prywatnym, zawodowym czy biznesowym.

3 Etap – działania coachingowe. Coach wykorzystując swoja wiedzę i umiejętności będzie odpowiedzialny za przebieg procesu, w ramach którego Ty rozszerzysz swoją świadomość, aby podjąć najwłaściwsze decyzje i działania.

4 Etap – ocena rezultatów. Proces kończy się oceną wyniku – realizacji celu i korzyści z udziału w coachingu.