Doradztwo

Doradztwo zawodowe

Realizujemy indywidualne poradnictwo zawodowe, pomagamy w określaniu predyspozycji, odkrywaniu własnego potencjału. Dostarczamy informacji nt. wymagań określonych zawodów i tendencji na rynku pracy. Pomagamy w przygotowaniu biznesplanu dla osób ubiegających się o dotację na założenie działalności gospodarczej.
W ramach doradztwa zawodowego oferujemy także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Prowadzimy zajęcia obejmujące tematykę redagowania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy, roli aktywności i kreatywności oraz przygotowania się do rozmowy z pracodawcą. Tematy te mogą być również omawiane podczas indywidualnych konsultacji.

Polecamy pakiety diagnostyczno-doradcze

Doradztwo personalne

Współpracę rozpoczynamy od analizy stanowiska pracy, jest to podstawą kolejnych działań. Następnie proponujemy tworzenie profilu pożądanego kandydata i szereg metod selekcyjnych służących wyłonieniu najbardziej odpowiedniej osoby na dane stanowisko. Oferujemy analizę dokumentów aplikacyjnych, prowadzenie rozmów w postaci wywiadu ukierunkowanego testy psychologiczne, zadania symulacyjne – próbki pracy. Przeprowadzamy również pełne Assesment Centre. Metoda ta dzięki różnorodności zadań dostarcza szerokiej wiedzy na temat kompetencji potencjalnego pracownika.

Wychodzimy z założenia, iż człowiek, który wykonuje zadania zgodnie z własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami i wartościami będzie dobrym pracownikiem. Tym samym będzie przynosił korzyści pracodawcy.

W ramach doradztwa personalnego oferujemy także badanie potrzeb szkoleniowych, tworzenie systemów oceny pracowników i systemów motywacyjnych.

Chcesz umówić się na spotkanie:

1) Skontaktuj sie bezpośrednio z doradcą tel. 663 726 795 , e-mail: biuro@proiz.pl

lub

2) Napisz do nas SZYBKIE ZAPYTANIE a przygotujemy dla Ciebie komplet informacji, którymi jesteś zainteresowany.