Szkolenia

Aktualne nabory na szkolenia:

Trener rozwoju kompetencji społecznych – kurs I°  

Trener umiejętności społecznych/Trener rozwoju kompetencji społecznych – kurs II°  

 

AKADEMIA HR

Wywiad behawioralny – najważniejsze narzędzie selekcyjne

Informacja zwrotna w pracy zawodowej czyli jak bezpiecznie rozwijać siebie i innych

Mapowanie kompetencji pracowników

HR-owiec jako trener

AKADEMIA DORADCY BEZROBOTNEGO

Psychologiczny arsenał doradcy osoby bezrobotnej

Uzależniony Klient – możliwości działania

NEET-si – od zrozumienia do zmiany

Metody doradcze skoncentrowane na rozwiązaniach

AKADEMIA NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY

Pracuję w szkole i to mnie cieszy

Gry i inne metody aktywizujące – rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności u uczniów

Kreatywne i efektywne godziny wychowawcze

Uzależniony uczeń – możliwości działania

INNE SZKOLENIA

Gry szkoleniowe i inne metody pracy z grupą

ORGANIZUJEMY TAKŻE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE – DLA OKREŚLONEJ GRUPY KLIENTÓW, OPARTE NA POTRZEBACH INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I PRACOWNIKÓW.

Szkolenia te dotyczą m.in. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania i radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym, budowania zespołu, współpracy w grupie, dobrych praktyk w obsłudze klienta.

Specjalizujemy się w szkoleniach rozwijających kompetencje interpersonalne i osobiste. Posiadamy doświadczenie w pracy z młodzieżą (w tym z OHP i MOW), osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, bezdomnymi i pracownikami średniego szczebla. Naszymi doświadczeniami dzielimy się z nauczycielami, pracownikami socjalnymi, mediatorami, pedagogami, doradcami zawodowymi i innymi osobami pracującymi na rzecz ludzi.

Realizujemy również specjalistyczne szkolenia, np: Praca metodą społeczności terapeutycznej, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z osobami bezdomnymi.

 

Chcesz zapisać się na szkolenie:

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy ONLINE lub WYDRUKUJ, wypełnij i prześlij skan na adres: biuro@proiz.pl

Masz pytania? Zadzwoń (663 726 795) lub napisz (biuro@proiz.pl)

Nasza placówka posiada statut niepublicznej placówki oświatowej, wpisana jest do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) a także do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez WUP.
Zajęcia zawsze dopasowujemy do potrzeb odbiorców i bazujemy na aktywizujących metodach pracy. Nasze scenariusze opieramy na cyklu uczenia się Kolba i włączamy narzędzia coachingowe – dzięki czemu znacznie wzrasta efektywność szkoleń.