Akademia doradcy bezrobotnego

Psychologiczny arsenał doradcy osoby bezrobotnej 

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoje umiejętności w zakresie motywowania osób do zmiany i poznają techniki pozwalające pracować z Klientami nad osiąganiem celów. Zdobędą też wiedzę na temat syndromu wypalenia zawodowego i umiejętności, które zwiększą szansę na skuteczne zapobieganie temu zjawisku. Szkolenie jednodniowe.

Uzależniony Klient – możliwości działania

Szkolenie przedstawi możliwości motywowania osoby do rozpoczęcia procesu zmian. Uczestnicy nabędą umiejętności działania na płaszczyźnie psychologicznej, dowiedzą się też jakie są możliwości prawne podejmowania działań. Zdobędą również wiedzę dotyczącą mechanizmu uzależnień, ich rodzajów i etapów rozwoju choroby. Szkolenie jednodniowe.

NEET-si – od zrozumienia do rozpoczęcia procesu zmiany

W trakcie zajęć uczestnicy poznają techniki pozwalające na skuteczne wsparcie Klientów z grupy NEET-s („not in employment, education or training”, czyli nie uczy się, nie pracuje, nie przygotowuje do zawodu ) w kluczowych dla nich obszarach: budowaniu adekwatnej samooceny, zwiększeniu skuteczności działania, motywacji do wprowadzania zmian oraz optymalnym wykorzystaniu czasu. Szkolenie jednodniowe.

Metody doradcze skoncentrowane na rozwiązaniach

Szkolenie jest poświęcone poznaniu i opanowaniu głównych metod typowych dla pracy skoncentrowanej na rozwiązaniach. Uczestnicy poznają metody wspierające motywację klienta, poszerzające jego perspektywę postrzegania sytuacji , wydobywające jego potencjał. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią współpracę z klientami i zwiększą efektywność pracy z nimi.

Masz pytania?

Zadzwoń (663 726 795) lub napisz (biuro@proiz.pl)