Akademia nauczyciela i wychowawcy

Pracuję w szkole i to mnie cieszy

Szkolenie wzmocni osobiste zasoby nauczyciela i pozwoli odkryć jego wewnętrzną siłę, tak by wciąż czerpał satysfakcję z pracy. Uczestnicy uświadomią sobie wartości związane z pracą, nauczą się jak dbać o siebie poprzez m.in.: asertywność, pielęgnowanie emocji, relaksację. Zidentyfikują swoje mocne strony, co wzmocni motywację do dalszych działań. Szkolenie jednodniowe.

Gry i inne metody aktywizujące – rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności

Uczestnicy poznanją i doświadczą gier i ćwiczeń, które służą rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności u uczniów w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Zostaną wyposażeni w konkretne narzędzia, które będą mogli samodzielnie zastosować w swojej pracy z uczniami. Poznają gry i ćwiczenia, które opierają się na rolach, zasadach i wykorzystują ogólnodostępne materiały. Szkolenie jednodniowe.

Kreatywne i efektywne godziny wychowawcze

Podczas szkolenia uczestnicy poznają narzędzia, które będą mogli wykorzystać do pracy wychowawczej na lekcjach z uczniami. Przedstawione metody pozwolą na głębsze poznanie ucznia, budowanie zgranego zespołu, rozwiązywanie konfliktów w klasie oraz sposoby radzenia sobie z napięciami u uczniów. Ich stosowanie wzmocni relacje na linii wychowawca – uczeń a także między uczniami. Tym samym wzrośnie efektywność oddziaływań wychowawczych. Szkolenie jednodniowe.

Uzależniony uczeń – możliwości działania

Uczestnicy poznają psychologiczne możliwości motywowania osoby do rozpoczęcia procesu zmian i dowiedzą się jak razem z rodzicami wypracowywać wspólną strategię działania. Dowiedzą się też jakie są możliwości prawne podejmowania interwencji. Szkolenie dostarczy również wiedzy dotyczącej mechanizmu uzależnień, ich rodzajów i etapów rozwoju choroby. Szkolenie jednodniowe.

Masz pytania?

Zadzwoń (663 726 795) lub napisz (biuro@proiz.pl)