Inne szkolenia

Gry szkoleniowe i inne metody pracy z grupą

Liczba dni szkolenia: 2
Godziny zajęć: 09.00-16.00
Cena szkolenia: 540 zł brutto
Cennik i Zniżki

Informacje ogólne:

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają aktywizujące formy szkoleniowe wraz z zasadami ich przeprowadzania. Główny nacisk będzie położony na gry szkoleniowe, które dotyczą m.in. komunikacji, negocjacji, asertywności, współpracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy i bazuje na nauce poprzez doświadczenie.

Korzyści:

Celem szkolenia jest wzrost efektywności prowadzonych szkoleń/warsztatów, minimalizowanie błędów metodycznych i świadome korzystanie z wiedzy trenerskiej. Uczestnicy poznają gry i ćwiczenia, które opierają się na rolach, zasadach i wykorzystują ogólnodostępne materiały. Aktywizujące metody szkoleniowe przełożą się na lepsze zapamiętywanie oraz osiąganie założonych celów podczas własnych zajęć. Szkolenie wskaże też jak uwzględniać cykl Kolba i etapy rozwoju grupy – tak aby zwiększać skuteczność szkoleń. Dodatkowo, uczestnicy otrzymają opisy i instrukcje gier i ćwiczeń – do samodzielnego wykorzystania.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących szkolenia/warsztaty/zajęcia grupowe w ramach swojej pracy. Polecane dla psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, początkujących trenerów biznesu a także innych osób które uczą i rozwijają innych. Zapraszamy również studentów, którzy planują pracę związaną ze szkoleniami.

Program:

Moduł 1. Zasady uczenia się osób dorosłych

a) model uczenia się wg Kolba

b) fazy rozwoju grupy

c) konstruowanie modułów szkoleniowych

Moduł 2. Metody szkoleniowe

a) gry szkoleniowe

b) wybrane narzędzia coachingowe

c) symulacje

d) praca w grupach

e) akwarium

Moduł 3. Przeprowadzanie gier i innych metod szkoleniowych

a) tworzenie instrukcji wprowadzających

b) omawianie i wyciąganie wniosków

c) wprowadzanie teorii

d) rola ćwiczeń utrwalających

Moduł 4. Twórcze podejście do szkoleń

a) modyfikacje metod pod kątem własnych potrzeb

b) dobór metod pod kątem fazy rozwoju grupy

c) zapobieganie zagrożeniom

W trakcie modułów zostaną przećwiczone gry i inne metody dotyczące m.in.:

a) budowania zespołu

b) komunikacji interpersonalnej

c) współpracy grupowej

d) rozwiązywania konfliktów

e) negocjacji