Trenerzy

mgr Juros Katarzyna:
psycholog specjalizujący się w psychologii wychowawczej i rodzinnej. Pracuje indywidualnie z
dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i wychowawcami. Specjalizuje się także w diagnozie
klinicznej. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności społecznych,
radzenia sobie ze stresem, agresją i złością dla różnego rodzaju grup. Doświadczenie zawodowe
zdobyła pracując w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Opolu, Publicznym Gimnazjum w
Komprachcicach oraz w gimnazjach na terenie województwa opolskiego.

mgr Kirowa Ewelina:
doradca zawodowy a też psycholog związany z psychologią pracy. Ukończyła Szkołę Trenerów.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat na stanowisku doradcy zawodowego-
psychologa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu. Współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami i
instytucjami rynku pracy. Specjalizuje się w aktywizowaniu osób bezrobotnych do podejmowania
zmian, prowadzi indywidualne poradnictwo zawodowe a także warsztaty grupowe z zakresu
samopoznania i poszukiwania pracy.

mgr Kowalczyk Wojciech:
psycholog, akredytowany coach ICF oraz specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Realizuje
samodzielnie projekty z zakresu HR w dużym i nowoczesnym zakładzie produkcyjnym Filplast.
Odpowiada za opisywanie stanowisk pracy, rekrutację, selekcję i adaptację nowych pracowników.
Zarządza kompetencjami i wydajnością zatrudnionych osób, buduje systemy motywacyjne oraz
planuje ścieżki rozwoju. Jest też trenerem współpracującym i dzieli się swoją wiedzą psychologiczną
połączoną z doświadczeniem w obszarze HR.

mgr Krysa Izabela:
psycholog, trener specjalizujący się w psychologii pracy, poradnictwie zawodowym i personalnym
Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe zarówno w prowadzeniu szkoleń jak i pracy
indywidualnej. Ukończyła szkolenie trenerskie oraz studia podyplomowe z coachingu. Obecnie jest w
trakcie akredytacji ICF. Pracowała m.in. w Biurze Doradztwa Personalnego w Lublinie, Powiatowym
Urzędzie Pracy w Opolu. Współpracuje z uczelniami, szkołami, firmami i instytucjami. Od 2008 r –
właścicielka PROiZ Opole.

mgr Smorąg Agnieszka:
psycholog, doradca zawodowy, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego. Posiada wieloletnie
doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi, pracowała w Powiatowym Urzędzie
Pracy, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkoleniowymi, ośrodkami pomocy
spolecznej. Wciąż podnosi kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.
Obecnie rozwija się w kierunku psychoterapii i łączy ją m.in. z pracą na rzecz osób bezrobotnych.

dr Zdybek Przemysław:
psycholog, który łączy naukę z praktyką. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego na
stanowisku adiunkta. Równolegle zajmuje się osobami uzależnionymi pracując jako terapeuta w
Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej i Studium
Psychoterapii Uzależnień, uzyskał tytuł Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ukończył Szkołę Trenerów. Jego zainteresowania
zawodowe koncentrują się wokół uzależnień od substancji i zachowań, skuteczności ich terapii a także
psychologii społecznej.

Chcesz zapisać się na szkolenie:

Wypełnij Formularz zgłoszeniowy ONLINE lub wypełnij, WYDRUKUJ i prześlij skan na adres: biuro@proiz.pl

Masz pytania? Zadzwoń (663 726 795) lub napisz (biuro@proiz.pl)