Pracuję w szkole i to mnie cieszy

Liczba dni szkolenia: 1 dzień
Godziny zajęć: 09.00-16.00

Informacje ogólne:

Szkolenie wzmocni osobiste zasoby nauczyciela i pozwoli odkryć jego wewnętrzną siłę, tak by wciąż czerpał satysfakcję z pracy.

Korzyści:

Uczestnicy uświadomią sobie wartości związane z pracą, nauczą się jak dbać o siebie poprzez m.in.: asertywność, pielęgnowanie emocji, relaksację. Zidentyfikują swoje mocne strony, co wzmocni motywację do dalszych działań.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele, w tym – wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych.

Program:

Moduł 1. Moje wartości w życiu i pracy.
Moduł 2. Dbam o siebie i jestem asertywny.
Moduł 3. Pielęgnuję swoje emocje.
Moduł 4. Potrafię godzić różne obowiązki.
Moduł 5. Wiem jak się relaksować.
Moduł 6. Zmieniam swoje myślenie na pozytywne.
Moduł 7. Odkrywam co jest moją siłą.