Psychologiczny arsenał doradcy osoby bezrobotnej

Liczba dni szkolenia: 1 dzień
Godziny zajęć: 9.00 – 16.00

Informacje ogólne:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia pozwalające wykorzystać wiedzę z dziedziny psychologii w pracy z osobami bezrobotnymi. Szkolenie ma charakter warsztatowy, będzie domniowała nauka poprzez praktykę – dzięki czemu wzrasta efektywność .

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia zwiększą swoje umiejętności w zakresie motywowania osób do zmiany i poznają techniki pozwalające pracować z Klientami nad osiąganiem celów. Zdobędą też wiedzę na temat syndromu wypalenia zawodowego i umiejętności, które zwiększą szansę na skuteczne zapobieganie temu zjawisku.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest kierowane do osób pracujących z bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Szczególnie polecane jest osobom zatrudnionym w urzędach pracy, instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych lub innych instytucjach wspierających bezrobotnych oraz osobom, które planują podjąć taką pracę w przyszłości.

Program:

Moduł 1. Motywowanie Klientów do zmiany

a) Fazy zmiany

b) Motywowanie do zmiany w praktyce

c) Praca z oporem

Moduł 2. Wsparcie Klientów w planowaniu

a) Matryca projektowania celów

b) Praktyczne zastosowanie metody SMART

c) Planowanie działań

Moduł 3. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

a) Diagnoza poziomu stresu w pracy

b) Konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem

c) Profilaktyka wypalenia zawodowego