Dotychczas współpracowaliśmy z instytucjami rynku pracy, ośrodkami polityki społecznej, organizacjami okołobiznesowymi  i firmami z sektora MŚP. Realizowaliśmy usługi w ramach czterech priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII – Promocja integracji społecznej, VIII – Regionalne kadry gospodarki i IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.  Nasze zadania obejmowały m.in. w:

  • kwalifikowanie uczestników do projektów szkoleniowych
  • przeprowadzanie rozmów  selekcyjnych z kandydatami ubiegającymi się o dotację
  • diagnozowanie potrzeb szkoleniowo-doradczych
  • pomoc w tworzeniu Indywidualnych Planów Działania
  • poradnictwo zawodowe – indywidualne i grupowe
  • przeprowadzenie warsztatów psychologicznych i z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
  • indywidualne wsparcie psychologiczne
  • prowadzenie sesji coachingowych