Trener umiejętności społecznych/Trener rozwoju kompetencji społecznych – kurs II°

Liczba dni szkolenia: 2, Godziny zajęć: 09.00-16.00

Warszawa: 09-10.06.2018, Opole: 16-17.06.2017

Cena szkolenia: 490 zł  (zw z VAT art. 43 ust.1 pkt. 26)

Zniżki: 10 % za wpłatę do 21 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (441 zł)
15 % – dla studentów (416.50 zł)
10% dla 2 i więcej osób z firmy/instytucji (441 zł/osobę)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończonym kursie zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 186)

Zapisz się na szkolenie – formularz zgłoszeniowy

Informacje ogólne:

Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły podstawowe szkolenie „Trener umiejętności społecznych – kurs I°”. Ma na celu dalszy rozwój kompetencji trenerskich i rozszerzanie warsztatu pracy o nowe gry szkoleniowe. Jest szkoleniem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

Korzyści:

  • Rozwój kompetencji trenerskich
  • Zwiększenie pewności siebie w prowadzeniu zajęć grupowych
  • Wzrost efektywności prowadzonych warsztatów/szkoleń
  • Wzmocnienie wpływu na kształtowanie postaw
  • Poznanie nowych gier szkoleniowych
  • Zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z ćwiczeń, gier szkoleniowych wraz z możliwością ich modyfikacji
  • Otrzymanie opisów i instrukcji różnych ćwiczeń i gier do samodzielnego wykorzystania

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest tylko do osób, które ukończyły podstawowe szkolenie „Trener umiejętności społecznych – kurs I°”.

Prowadzący:

Izabela Krysa – psycholog specjalizujący się w psychologii społecznej. V-ce Prezes Fundacji Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA, właścicielka firmy PROiZ świadczącej usługi z zakresu diagnostyki psychologicznej, poradnictwa i szkoleń rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Ukończyła szkolenie trenerskie, studia podyplomowe z poradnictwa zawodowego, coachingu i psychologii transportu. Prowadzi szkolenia psychologiczne dla różnych grup odbiorców – nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników medycznych, osób bezrobotnych, bezdomnych, młodzieży, rodziców. Od 2015 roku współpracuje z Kołem Naukowym Studentów Psychologii UO prowadząc dla nich cykl warsztatów – „Psycholog jako trener”.

Program:

Moduł 1. Gry i ćwiczenia integrujące grupę (1,5 h)
a) budowanie bezpieczeństwa
b) poznawanie się uczestników

Moduł 2. Proces uczenia się (1,5 h)
a) gra szkoleniowa obrazująca proces uczenia się
b) spirala rozwoju – od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji

Moduł 3. Projektowanie programów szkoleniowych (2,0 h)
a) podstawowe składowe szkolenia
b) tworzenie osi zajęć
c) projektowanie modułów
d) przygotowanie programu szkoleniowego

Moduł 4. Gry i ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne (6,0 h)
a) zdolności komunikacyjne
b) budowanie zespołu
c) współpraca w grupie
d) kierowanie zespołem
e) negocjowanie

Moduł 5. Metody szkoleniowe (1,5 h)
a) analizy przypadków
b) symulacje
c) techniki rozwiązywania problemów
d) ćwiczenia ruchowe
f) inne

Moduł 7. Rozwój własnych umiejętności społecznych (1,5h)
a) empatia poznawcza i emocjonalna
b) świadome korzystanie z możliwości językowych
c) uważność na uczestników

Moduł 6. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą (2,0 h)
a) przeciwdziałanie trudnym sytuacjom
b) co zrobić, gdy będzie nam trudno?

Informacje organizacyjne:

Krok 1 – Przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Formularz najlepiej jest wypełnić poprzez stronę internetową. Można też pobrać wersję do wydruku, którą należy wypełnić i przesłać drogą e-mailową na adres: biuro@proiz.pl.
W formularzu zgłoszeniowym są informacje niezbędne do wydania zaświadczenia wg wzoru MEN oraz informacje ułatwiające organizację szkolenia.

Otrzymanie formularza zgłoszeniowego będzie potwierdzone drogą e-mailową. Zostanie też przesłana faktura, dane do wpłaty i informacje dotyczące miejsca szkolenia.

Krok 2 – Dokonanie wpłaty. Opłata za szkolenie musi być dokonana na minimum 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia ( chyba, że są inne ustalenia z organizatorem)/21 dni – w przypadku korzystania ze zniżki. Realizacja przelewu jest gwarancją uczestnictwa.

Otrzymanie wpłaty zostanie potwierdzone drogą e-mailową.

Krok 3 – Udział w szkoleniu. Maksymalna ilość uczestników to 12 osób co zapewnia zarówno dynamikę grupową, jak i indywidualne podejście do osób.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończonym kursie zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 186).

Rezygnacja ze szkolenia.
Rezygnacja ze szkolenia wymaga poinformowania Organizatora w formie listownej lub e-mail.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
– do 14 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo zwrotu do 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
– do 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo zwrotu do 50% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
– w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanej wpłaty.

Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
W przypadku gdy nie zbierze się minimalna ilość osób Organizator informuje o tym fakcie najpóźniej do 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia i dokonuje zwrotu wpłaconej opłaty na rachunek bankowy Klienta.

Inne. Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń z Organizatorem.
W przypadku pytań, wątpliwości – zapraszamy do kontaktu: biuro@proiz.pl, 781-041-025.

Zapisz się na szkolenie – formularz zgłoszeniowy