Trener rozwoju kompetencji społecznych – kurs I°


Liczba dni szkolenia: 2, Godziny zajęć: 09.00-16.00

Warszawa: 14-15.04.2018, Wrocław: 21-22.04.2018, Katowice: 12-13.05.2018
Zielona Góra: 15-16.09.2018, Łódź: 06-07.10.2018,
Poznań: 17-18.11.2018, Kielce: 08-09.12.2018

Cena szkolenia: 490 zł  (zw z VAT art. 43 ust.1 pkt. 26)

 Zniżki: 10 % za wpłatę do 21 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (441 zł)
15 % – dla studentów (416.50 zł)
10% dla 2 i więcej osób z firmy/instytucji (441 zł/osobę)

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończonym kursie zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 186)

Zapisz się na szkolenie – formularz zgłoszeniowy

Informacje ogólne:

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe, rozszerza warsztat, dostarcza narzędzi do pracy z grupą młodzieży i dorosłych – w oparciu o wiedzę                   i umiejętności trenerskie. Aktywizujące metody, wykorzystanie gier szkoleniowych, dobór narzędzi adekwatnie do procesu grupowego podniesie efektywność prowadzonych zajęć dotyczących kompetencji społecznych. Kurs ma charakter warsztatowy i bazuje na nauce poprzez praktykę. Dodatkowo, bezpłatnie, uczestnicy otrzymają opisy i instrukcje różnych ćwiczeń i gier do samodzielnego wykorzystania.

Korzyści:

  • Wzrost skuteczności prowadzonych warsztatów/szkoleń – zwiększenie wpływu na kształtowanie kompetencji społecznych młodzieży i dorosłych.
  • Poznanie zasad dotyczących przygotowania zajęć, określania celów i doboru narzędzi do określonej grupy.
  • Nabycie wiedzy obejmującej fazy rozwoju grupy i zadań trenera na każdym etapie
  • Wzrost umiejętności tworzenia modułów szkoleniowych w oparciu o cykl uczenia się wg Kolba.
  • Doświadczenie na sobie gier szkoleniowych, ćwiczeń
  • Zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania gier wraz z możliwością ich modyfikacji.
  • Dobieranie narzędzi z uwzględnieniem grupy, etapu nauki, fazy rozwoju grupy i potencjalnych zagrożeń.
  • Otrzymanie opisów i instrukcji różnych ćwiczeń i gier do samodzielnego wykorzystania.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest głównie do: psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, socjoterapeutów, trenerów pracy, animatorów czasu wolnego oraz studentów – szczególnie ostatnich lat w.w. specjalności – którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności związane z trenerstwem dotyczącym rozwoju osobistego i interpersonalnego.

Prowadzący:

Izabela Krysa – psycholog specjalizujący się w psychologii społecznej. V-ce Prezes Fundacji Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA, właścicielka firmy PROiZ świadczącej usługi z zakresu diagnostyki psychologicznej, poradnictwa i szkoleń rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Ukończyła szkolenie trenerskie, studia podyplomowe z poradnictwa zawodowego, coachingu i psychologii transportu. Prowadzi szkolenia psychologiczne dla różnych grup odbiorców – nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników medycznych, osób bezrobotnych, bezdomnych, młodzieży, rodziców. Od 2015 roku współpracuje z Kołem Naukowym Studentów Psychologii UO prowadząc dla nich cykl warsztatów – „Psycholog jako trener”.

Program:

Moduł 1. Projektowanie szkoleń (1,5h)
a) określanie potrzeb szkoleniowych
b) ustalanie celów
c) budowanie struktury szkolenia
d) sprawdzanie efektywności

Moduł 2. Uczenie się osób dorosłych (1,5h)
a) model uczenia się wg Kolba
b) fazy rozwoju grupy
c) konstruowanie modułów szkoleniowych w oparciu o cykl Kolba
d) tworzenie instrukcji wprowadzających i omawianie gier/ćwiczeń

Moduł 3. Gry szkoleniowe i ćwiczenia aktywizujące (10h)
a) budowanie zespołu
b) komunikacja interpersonalna
c) współpraca grupowa
d) asertywność
e) rozwiązywanie konfliktów
f) negocjacje

Moduł 4. Twórcze podejście do zajęć (1,0h)
a) modyfikacje narzędzi pod kątem potrzeb odbiorców
b) dobór gier i ćwiczeń pod kątem fazy rozwoju grupy
c) zapobieganie zagrożeniom, które mogą wystąpić podczas zajęć

Informacje organizacyjne:

Krok 1 – Przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Formularz najlepiej jest wypełnić poprzez stronę internetową. Można też pobrać wersję do wydruku, którą należy wypełnić i przesłać drogą e-mailową na adres: biuro@proiz.pl.
W formularzu zgłoszeniowym są informacje niezbędne do wydania zaświadczenia wg wzoru MEN oraz informacje ułatwiające organizację szkolenia.

Otrzymanie formularza zgłoszeniowego będzie potwierdzone drogą e-mailową. Zostanie też przesłana faktura, dane do wpłaty i informacje dotyczące miejsca szkolenia.

Krok 2 – Dokonanie wpłaty. Opłata za szkolenie musi być dokonana na minimum 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia ( chyba, że są inne ustalenia z organizatorem)/21 dni – w przypadku korzystania ze zniżki. Realizacja przelewu jest gwarancją uczestnictwa.

Otrzymanie wpłaty zostanie potwierdzone drogą e-mailową.

Krok 3 – Udział w szkoleniu. Maksymalna ilość uczestników to 12 osób co zapewnia zarówno dynamikę grupową, jak i indywidualne podejście do osób.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończonym kursie zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 186).

Rezygnacja ze szkolenia.
Rezygnacja ze szkolenia wymaga poinformowania Organizatora w formie listownej lub e-mail.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
– do 14 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo zwrotu do 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
– do 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo zwrotu do 50% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
– w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanej wpłaty.

Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
W przypadku gdy nie zbierze się minimalna ilość osób Organizator informuje o tym fakcie najpóźniej do 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia i dokonuje zwrotu wpłaconej opłaty na rachunek bankowy Klienta.

Inne. Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń z Organizatorem.
W przypadku pytań, wątpliwości – zapraszamy do kontaktu: biuro@proiz.pl, 781-041-025.

Zapisz się na szkolenie – formularz zgłoszeniowy

formularz pdf