Uzależniony Klient – możliwości działania

Liczba dni szkolenia: 1 dzień
Godziny zajęć: 08.00-15.00

Informacje ogólne:

Szkolenie ma na celu nabycie kompetencji, które pozwolą na podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz osoby-Klienta z problemem uzależnienia.

Korzyści:

Uczestnicy poznają możliwości motywowania osoby do rozpoczęcia procesu zmian, nabędą umiejętności działania na płaszczyźnie psychologicznej. Dowiedzą się też jakie są możliwości prawne podejmowania działań. Zdobedą również wiedzę dotyczącą mechanizmu uzależnień, ich rodzajów i etapów rozwoju choroby.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest kierowane do osób pracujących z bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Szczególnie polecane jest osobom zatrudnionym w urzędach pracy, instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych lub innych instytucjach wspierających bezrobotnych, którzy w swojej pracy spotykają się z osobami uzależnionymi. Szkolenie adresowane jest również do studentów, którzy planują podjąć w przyszlości taką pracę.

Program:

Moduł 1. Kluczowe informacje dotyczące uzależnień

a) kiedy możemy mówić o uzależnieniu

b) uzależnienia od substancji a uzależnienia od zachowań

c) możliwości przesiewowej diagnozy

d) mechanizm powstawania uzależnień

Moduł 2. Psychologiczne możliwości działania

a) model dojrzewania do zmiany

b) wykorzystanie konfrontacji jako czynnika wzbudzającego motywację do zmiany

c) zasady komunikacyjne podczas rozmowy z osobą uzależnioną

d) eliminowanie działań podtrzymujących uzależnienie

Moduł 3. Prawne możliwości działania

a) działania w sytuacjach zagrażających życiu

b) zakładanie „Niebieskiej Karty”

Moduł 4. Współpraca między instytucjami i współpraca z rodziną