Badania kierowców i szkolenia

Nasza Pracownia Badań Psychologicznych dla kierowców sprawnie i solidnie działa już na rynku, więc nadszedł czas aby skupić się na naszej drugiej a właściwie pierwszej specjalizacji, mianowicie Psychologii Pracy. Oferta szkoleń rusza pełna parą. Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleń z zakresu :

– Badań psychologicznych i psychotechnicznych. Szkolenie to ma na celu nabycie wiedzy i umiejętności związanych z przeprowadzaniem badań psychologicznych pracowników objętych Ustawą o służbie medycyny pracy. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki psychologicznej w kontekście psychologii pracy.

– Grupowego doradztwa zawodowego. Celem tego szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia treningu grupowego z wykorzystaniem narzędzi coachingowych.

– Indywidualnego doradztwa zawodowego. To szkolenie nauczy uczestników praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb klienta oraz rozszerzy wiedzę dotyczącą prowadzenia rozmowy doradczej wraz z wykorzystaniem elementów diagnozy i coachingu.

– Pracy psychologów z młodzieżą i w szkole. W tym szkoleniu uczestnicy nauczą się praktycznych umiejętności z zakresu pracy z dzieckiem, współpracy z rodzicami i nauczycielami w szkole. Poszerzą wiedzę dotyczącą psychologii rozwoju – potrzeb i zagrożeń na etapie wieku szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.