Opinie psychologiczno-zawodowe

W ramach doradztwa uruchomiliśmy nową usługę dla osób zainteresowanych samopoznaniem i własnym rozwojem. Oferujemy profesjonalną diagnozę zakończoną opinią psychologiczno-zawodową a także połączenie diagnozy z sesjami doradczymi. Przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety, których koszt jest znacznie niższy od pojedynczych testów. Istnieje też możliwość indywidualnego doboru testów z uwzględnieniem aktualnej sytuacji edukacyjno-zawodowej.

Usluga stwarza możliwość poznania własnych predyspozycji, zdolności poznawczych i cech osobowych. Znajomość własnych zasobów pomoże w podejmowaniu decyzji i planowaniu drogi zawodowej. Specjalistyczna opinia może też być dodatkowym elementem załączonym do dokumentów aplikacyjnych.

Pakiet 1: podstawowy, diagnostyczny

 • Wywiad

 • Testy predyspozycji zawodowych opartych na kompetencjach wyróżnionych przez Hollanda ( JOB 6 + WKP )

 • Test osobowości – NEO-FFI oparty na wymiarach Wielkiej Piątki

 • Test inteligencji – Matryce Ravena, bada tzw. inteligencję skrystalizowaną

Pakiet 2: rozbudowany, diagnostyczny

 • Wywiad

 • Testy predyspozycji zawodowych opartych na kompetencjach wyróżnionych przez Hollanda ( JOB 6 + WKP )

 • Test wartości zawodowych – Kotwice Kariery

 • Test osobowości – NEO-PI-R oparty na wymiarach Wielkiej Piątki ( rozbudowana wersja testu NEO-FFI )

 • CwP- Człowiek w pracy

 • INTE – Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

 • Test inteligencji Wechslera, bada różne wymiary składające się na iloraz IQ

Pakiet 3: diagnostyczno-doradczy

 • Wywiad, ustalenie potrzeb

 • Testy predyspozycji zawodowych opartych na kompetencjach wyróżnionych przez Hollanda ( JOB 6 + WKP )

 • Test osobowości – NEO-PI-R oparty na wymiarach Wielkiej Piątki ( rozbudowana wersja testu NEO-FFI )

 • 2 dodatkowe testy – wybrane wg potrzeb

 • 3 spotkania doradcze z wykorzystaniem metod coachingowych ( przykładowa tematyka: ustalenie kierunku kształcenia, zmiana pracy/zawodu, zredagowanie dokumentów aplikacyjnych, imetody poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej )

Pakiet 4: diagnostyczno-doradczy – tylko dla mlodzieży

 • Wywiad

 • MŁOKOZ – Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

 • JOB – 6 – test predyspozycji zawodowych

 • 3 spotkania doradcze skoncentrowane na analizie potencjału, możliwości rozwoju wybranych kompetencji, ofertcie edukacyjnej, wymaganiach rekrutacyjnych do potencjalnych szkół .