2017 rok…

Szkolenia, indywidualne konsultacje, badania i nowe wyzwania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom

i zleceniodawcom za współpracę.