2017 rok…

Szkolenia, indywidualne konsultacje, badania i nowe wyzwania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom

i zleceniodawcom za współpracę.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 14.08.2017

W związku z realizacją przez Marka Leśniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang z siedzibą w Krakowie, ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków i Partnera Projektu Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa z siedzibą w Opolu,…

Od szkolenia – do zatrudnienia

Jako Partner, wraz z firmą Masterlang przystępujemy do realizacji Projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia – wsparcie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo z województwa opolskiego”, realizowanego w ramach Działania 07.02 RPO WO 2014-2020 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”. Zapraszamy!