Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 14.08.2017

W związku z realizacją przez Marka Leśniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang z siedzibą w Krakowie, ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków i Partnera Projektu Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa z siedzibą w Opolu,…

Od szkolenia – do zatrudnienia

Jako Partner, wraz z firmą Masterlang przystępujemy do realizacji Projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia – wsparcie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo z województwa opolskiego”, realizowanego w ramach Działania 07.02 RPO WO 2014-2020 „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”. Zapraszamy!

13 Zlot Master Truck!

Już po raz trzeci jesteśmy gośćmi Zlotu Master Truck! Jak zawsze – fantastyczna atmosfera, ciekawi ludzie i niesamowite ciężarówki. Wśród nich – nasze pokazowe badania psychotechniczne.  Do zobaczenia w 2018!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie dla kadry pedagogicznej

Bierzemy udział w realizacji projektu unijnego dla nauczycieli – Menadżer Warsztatów Efektywnej Nauki. Rozpoczynamy – grą szkoleniową „30 karatów”, która pozwala na doświadczenie procesu uczenia się i przechodzenia od nieświadomej kompetencji, przez świadomą niekompetencję, świadomą kompetencję aż do nieświadomej kompetencji. Wcześniej jednak – poznajemy się dzięki „Gorącym krzesłom”.