Szkolenia dla doradców zawodowych, psychologów i pedagogów

Przedstawiamy ofertę naszych szkoleń, które kierujemy do osób pracujących w branży rozwoju zasobów ludzkich głównie dla psychologów, pedagogów, doradców zawodowych.

 

 

Aspekty badań psychologicznych i psychotechnicznych

Przygotowanie do pracy w Pracowniach Badań Psychologicznych.
Możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności w Agencjach Doradztwa Personalnego
lub Działach Personalnych.
Wzrost umiejętności z zakresu przeprowadzania i analizy testów psychologicznych.

Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z przeprowadzaniem badań psychologicznych.
pracowników objętych Ustawą o służbie medycyny pracy.
Rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki psychologicznej w kontekście
psychologii pracy.

Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

Wzrost kwalifikacji i kompetencji jako Doradca zawodowy, Psycholog, Pedagog, Nauczyciel.
Nabycie/zwiększenie umiejętności prowadzenia treningu grupowego.
Uzupełnienie własnego warsztatu o gry szkoleniowe i narzędzia coachingowe.

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów
aktywizacyjnych.
Rozszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia treningu grupowego z wykorzystaniem narzędzi
coachingowych.

Psycholog w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Wzrost kwalifikacji i kompetencji psychologicznych.
Zdobycie praktycznego przygotowania do pracy na stanowisku psychologa szkolnego.
Zwiększenie własnej skuteczności w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pracy z dzieckiem, współpracy z rodzicami i nauczycielami
w szkole.
Rozszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii rozwoju – potrzeb i zagrożeń na etapie wieku szkoły gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej.

Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce

Wzrost kwalifikacji i kompetencji jako doradca zawodowy.
Zwiększenie własnej skuteczności działań w pracy.
Zdobycie przygotowania do pracy indywidualnej z młodzieżą, osobami bezrobotnymi,
niepełnosprawnymi.
Uzupełnienie własnego warsztatu o narzędzia diagnostyczne i coachingowe.

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego
dostosowanego do potrzeb klienta.
Rozszerzenie wiedzy dotyczącej prowadzenia rozmowy doradczej wraz z wykorzystaniem
elementów diagnozy i coachingu.

Zapraszamy.