Trener rozwoju kompetencji społecznych – kurs I°

Już zapraszamy na szkolenie - "Trener rozwoju kompetencji społecznych - kurs I°" ! (Wcześniejsza nazwa - "Trener umiejętności społecznych" zmieniona, aby nie mylić z TUS). Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem! Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe, rozszerza warsztat, dostarcza narzędzi do…

2017 rok…

Szkolenia, indywidualne konsultacje, badania i nowe wyzwania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom

i zleceniodawcom za współpracę.